Asociación de Avogados de Rusia

O All-Russian Non gobernamentais Organización"Asociación de Avogados de Rusia"é unha sociedade baseadanon-gobernamentais asociación creada por iniciativa dos cidadáns.

que están unidas por un interese común para perseguir obxectivos comúns.

e é a maior organización non‑gobernamental asociación unindo xuristas. estadistas e figuras públicas.