Abrir un Negocio en RusiaA rusia ten unha das maiores economías do mundo e un importante mercado interior. O país potencial económico atrae estranxeira os investimentos que quere abrir un negocio aquí. Varias zonas económicas especiais existen no país e impulsar os investimentos en campos como a produción industrial, a tecnoloxía e desenvolvemento, a loxística ou o turismo. Aínda que pode ser visto como un país que presenta certos retos, Rusia segue a aplicar políticas que incentivan investimentos estranxeiros, especialmente en ámbitos empresariais como a innovación ou a tecnoloxía. Os nosos avogados en Rusia pode axudar a investir no país e comprender a lexislación que rexe as actividades de negocio. O tempo necesario para incorporar un negocio en Rusia é de aproximadamente once días, se todos os documentos solicitados son sometidos correctamente. Hai nove pasos que debe ser realizado antes de rexistro. Un investidor pode escoller para abrir unha sociedade unipessoal, unha asociación (limitada ou xeral) ou unha empresa (de responsabilidade limitada ou unha joint stock company). Para unha sociedade de responsabilidade limitada e sociedade anónima, cun capital social mínimo é solicitado, que é de.

rublos para o segundo. As empresas estranxeiras tamén pode abrir unha rama ou unha oficina de representación. Cada empresa debe ser rexistrado con autoridades rusas filiais e oficinas de representación tamén debe ser rexistrado coa inspección fiscal para as empresas estranxeiras. O goberno apoia o novo negocio a través de distintos incentivos. En realidade, hai corpos especiais que asegurar a conexión entre o goberno e as empresas do mercado, tales como o Investimento Estranxeiro Consello Consultivo. Unha serie de institucións foron abertas para axudar a novas empresas’ desenvolvemento: Fondo de Investimento de Rusia, Banco de Desenvolvemento de Rusia e de rusia Base Agrícola. Zonas Económicas especiais foron creados para motivar os investimentos para iniciar un negocio aquí. Se quere abrir unha empresa e que non pode estar presente no país, os nosos avogados en Rusia vai axudar con todo o procedemento de rexistro usando un poder de avogado. Investimentos estranxeiros que queren para abrir empresas en Rusia debe seguir os seguintes pasos, non importa o tipo de empresa que teñen escollido